นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับพัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยคณะวิทยากร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

27 พฤศจิกายน 2562 /

09:39 น.