ศพช.อุดรธานี : วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00น. นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ไหว้พระพุทธรูป พระพุทธจตุรภูมิมงคล และ ศาลพระภูมิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

… เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี โดยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)