ให้การสนับสนุนวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

🆕 ศพช.อุดรธานี : วันที่ 8 พ.ย.62 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ให้การสนับสนุนวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

… ในการนี้ นางปาริฉัตร ตันติปาลี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ เหมากระโทก นักทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ “การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต” ในโครงการนี้ แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอหนองวัวซอ และ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จำนวน 240 คน

… โดย ในพิธีเปิดฯ มี.. นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ประธาน

ณ ห้องฟ้าหลวง…
โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

________________________________

[ ข่าว : แอดมินผักหนอก ]

…ติดตามความเคลื่อนไหว ให้กำลังใจทีมงาน แนะนำติชม เพิ่มเติมได้ที่ ช่องทาง..
เว็บไซต์ : http://training-udon.cdd.go.th/
เฟสบุ๊คแฟนเพจ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ยูทูป : พิมพ์ที่ช่องค้นหา “ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
อุดรธานี”

(Visited 1 times, 1 visits today)