เปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสมรรถนะพัฒนาการอําเภอ ประจำปี 2563

ศพช.อุดรธานี : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00น. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ได้รับเกียรติ จาก นายธีรเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสมรรถนะพัฒนาการอําเภอ หลักสูตร OTOP กับธุรกิจในยุคดิจิตอล และ หลักสูตร การเงิน การคลัง ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มเป้าหมายเป็นพัฒนาการอำเภอในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบของ ศพช.อุดรธานี จำนวน 199 คน

… โดยมี นางปาริฉัตร ตันติปาลี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี กล่าวรายงาน

… ในการนี้ท่านพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน

ณ หอประชุม กัลปพฤกษ์
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)