ศพช.อุดรธานี ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “108 อาชีพ“ แก้จน พัฒนาคน ทุกช่วงวัย

ศพช.อุดรธานี ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “108 อาชีพ“ แก้จน พัฒนาคน ทุกช่วงวัย
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี เป็นประธานเปิดและร่วมกิจกรรมฯ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “108 อาชีพ“ แก้จน พัฒนาคน ทุกช่วงวัย
… หลักสูตรที่ฝึกอบรมในวันนี้คือ การทำ”วุ้นเส้นแฟนซี” โดย นางสาวปัฐมาภรณ์ ฆังคะโร นักทรัพยากรบุคคล พร้อมคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้
… มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม จากประชาชนทั่วไป และนักศึกษาฝึกงานฯ รวมทั้งสิ้น 15 คน
… การนี้ ผศ.อัครพล สีหนาท หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ร่วมพบปะผู้เข้าอบรม และกล่าวชื่นชมการจัดการฝึกอบรมฯ
ณ ห้องอาหารชวนชม
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
(Visited 1 times, 1 visits today)