ศพช.อุดรธานี ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “108 อาชีพ“ แก้จน พัฒนาคน ทุกช่วงวัย

ศพช.อุดรธานี ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “108 อาชีพ“ แก้จน พัฒนาคน ทุกช่วงวัย
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี เป็นประธานเปิดและร่วมกิจกรรมฯ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “108 อาชีพ“ แก้จน พัฒนาคน ทุกช่วงวัย


… หลักสูตรที่ฝึกอบรมในวันนี้คือ การแปรรูปเห็ด “แหนมเห็ดนางฟ้า” โดย นางสาวชวลัย ทุมมานอก หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้
… มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม จากประชาชนทั่วไป และนักศึกษาฝึกงานฯ รวมทั้งสิ้น 14 คน
… การนี้ ผอ.ศพช.อุดรธานี มอบเมล็ดพันธุ์ให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ผักให้กับประชาชนไปปลูกเนื่องในสถานการณ์โควิด
ณ ห้องอาหารชวนชม
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)