ศพช.อุดรธานี : ปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” รุ่นที่ 2

ศพช.อุดรธานี : ปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” รุ่นที่ 2
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 วลา 05.00 – 16.30 น. นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินการฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” (DCAST) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2565 ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรมประกอบด้วย นายอำเภอ จำนวน 1 คน นายกเทศมนตรี 4 คน กำนัน 4 คน ภาคส่วนราชการ 6 คน ผู้ใหญ่บ้าน 55 คน คณะกรรมการหมู่บ้าน 30 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน จากอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของ ศพช.อุดรธานี
กิจกรรมในวันนี้
– กิจกรรมพัฒนา 3 ขุมพลัง “พลังกาย พลังปัญญา พลังใจ” โดยทีมวิทยากร ศพช.อุดรธานี
– ทำบุญตักบาตร กตัญญูต่อสถานที่ โดยทีมงาน ศพช.อุดรธานี
– กิจกรรมวางแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานพื้นที่อำเภอนำร่องจังหวัดจากการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่
– การมอบปัญญาบัตรแก่ผู้เข้าอบรมฯ โดย นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานพิธีปิดโครงการฯ
ณ อาคารฝึกอบรมกัลปพฤกษ์
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
(Visited 1 times, 1 visits today)