ศพช.อุดรธานี ดำเนินกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

ศพช.อุดรธานี ดำเนินกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

โดยในพิธี ผอ.ศพช.อุดรธานี นำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ จากนั้นได้วางพวงมาลา แล้วยืนสงบนิ่ง ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ

การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า (COVID-19)

ณ อาคารอำนวยการ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)