ศพช.อุดรธานี ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี กรมการพัฒนาชุมชน

IMG_7092.jpg

ศพช.อุดรธานี ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี กรมการพัฒนาชุมชน

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ประชุมคณะกรรมการ และตรวจความพร้อมสถานที่ พร้อมทั้งพบปะผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ

การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งตำแหน่งที่บรรจุได้แก่ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง, ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง

มีผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 6 คน แบ่งการสอบเป็นสองรอบคือการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ซึ่งมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย
– นายธิติพันธ์ พลสิงห์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ประธานคณะกรรการ
– นางกรกมล ขำเดช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ
– นางสาวชวลัย ทุมมานอก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กรรมการ

โดยการสอบคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม และดำเนินงานตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19)

ณ ห้องประชุมเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

 

IMG_7102-300x214.jpg

20211011_084418-300x177.jpg

20211011_084710-300x225.jpg

IMG_7085-300x197.jpg

IMG_7092-300x191.jpg

IMG_7094-300x200.jpg

IMG_7095-300x200.jpg

IMG_7096-300x200.jpg

IMG_7098-300x200.jpg

IMG_7099-300x200.jpg

IMG_7100-300x200.jpg

IMG_7109-300x190.jpg

IMG_7110-300x200.jpg

IMG_7113-300x200.jpg

IMG_7114-300x200.jpg

IMG_7117-300x200.jpg

IMG_7122-300x200.jpg

IMG_7125-300x200.jpg

IMG_7126-300x200.jpg

IMG_7131-300x200.jpg

IMG_7136-300x200.jpg

IMG_7146-300x200.jpg

IMG_7149-300x200.jpg

IMG_7151-300x200.jpg

IMG_7155-300x200.jpg

(Visited 1 times, 1 visits today)