ศพช.อุดรธานี ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี กรมการพัฒนาชุมชน

ศพช.อุดรธานี ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี กรมการพัฒนาชุมชน

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ประชุมคณะกรรมการ และตรวจความพร้อมสถานที่ พร้อมทั้งพบปะผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ

การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งตำแหน่งที่บรรจุได้แก่ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง, ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง

มีผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 6 คน แบ่งการสอบเป็นสองรอบคือการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ซึ่งมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย
– นายธิติพันธ์ พลสิงห์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ประธานคณะกรรการ
– นางกรกมล ขำเดช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ
– นางสาวชวลัย ทุมมานอก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กรรมการ

โดยการสอบคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม และดำเนินงานตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19)

ณ ห้องประชุมเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

 

(Visited 1 times, 1 visits today)