กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศพช.อุดรธานี : วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี เป็นประธานกิจกรรม Kick off “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดอุดรธานี นายเจษฎา หมั่นเรียน ผอ.กง.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน และคณะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี จำนวน 5 คน ดร.ณัฐพล แสงพันธ์ พัฒนาการอำเภอเพ็ญ นายเชิดทวี สูงสุมาลย์ พัฒนาการอำเภอบ้านผือ นายบัญฑิต ทาทอง รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีและคณะ จำนวน 3 คน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศพช.อุดรธานี รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน
โดย ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจิตอาสา 904 จาก อบต.สุมเส้า คือ จ่าสิบเอกธนาธิป ไทยภักดี รหัส 5A-147 หน.สำนักปลัด อบต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย
– ร่วมแสดงความจงรักภักดี และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
– กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี ปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จำนวน 500 ต้น กระชายขาว จำนวน 500 ต้น ข่า จำนวน 100 ต้น และตะไคร้ จำนวน 500 ต้น ปล่อยพันธุ์ปลายี่สกเทศ จำนวน 20,000 ตัว ณ บริเวณบ้านพอเพียง ศพช.อุดรธานี
พร้อมนี้ ผอ.ศพช.อุดรธานี ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผัก ต้นฟ้าทะลายโจร ต้นกระชาย ให้ผู้ร่วมงานนำกลับขยายพันธุ์ เพื่อช่วยกันรณรงค์ ส่งเสริมการปลูกผักและสมุนไพร ต้านภัยโควิด -19 และลดค่าใช้จ่าย สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครัวเรือน และประชาชนในพื้นที่
การนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และให้เป็นไปตามมาตรการ ศพช.อุดรธานี ได้จัดให้มีจุดคัดกรอง บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อฯ
(Visited 1 times, 1 visits today)