กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาพื้นที่ ศพช.อุดรธานี และปรับปรุงบำรุงดินด้วยการ “ย่ำขี้

ศพช.อุดรธานี : วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาพื้นที่ ศพช.อุดรธานี และปรับปรุงบำรุงดินด้วยการ “ย่ำขี้ หมักดองดิน ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ” เพื่อเป็นการปรับปรุงบำรุงดินในการเตรียมเพาะปลูกพืชผัก บริเวณแปลงปลูกผักสวนครัว หอพักราชพฤกษ์

(Visited 1 times, 1 visits today)