ศพช.อุดรธานี ขอเชิญรับชมคลิป บันทึกองค์ความรู้ดีเด่น “เรื่องเล่า เร้าพลัง” เลย

ศพช.อุดรธานี ขอเชิญรับชมคลิป บันทึกองค์ความรู้ดีเด่น “เรื่องเล่า เร้าพลัง”

นายสุขสันต์ มงคล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

เรื่อง การประสานงานภาคีเครือข่าย

และการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

>>>  รับชมคลิป

(Visited 1 times, 1 visits today)