โครงการฝึกอบรมนักจัดการความรู้

โครงการนักจัดการความรู้ หลักสูตร Note Taker

เอกสารประกอบการดำเนินโครงการ Note Taker รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

      —–> Power Point หลักสูตร Note Taker
      —–> Power Point การจับประเด็น
      —–> เกมถอดรหัส Davinci

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

หลักสูตร Note Taker รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

(Visited 1 times, 1 visits today)