ศพช.อุดรธานี ขอเชิญรับชม 108 อาชีพ แก้จน พัฒนาคน ทุกช่วงวัย หลักสูตร “น้ำยำสมุนไพร”

ศพช.อุดรธานี ขอเชิญรับชม 108 อาชีพ แก้จน พัฒนาคน ทุกช่วงวัย
.
.
หลักสูตร “น้ำยำสมุนไพร” โดย นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ผ่านทางยูทูป >>> https://youtu.be/70pCv4MqfNc

(Visited 1 times, 1 visits today)