ศพช.อุดรธานี ขอเชิญรับชมคลิป บันทึกองค์ความรู้ดีเด่น “เรื่องเล่า เร้าพลัง” ขอนแก่น

ศพช.อุดรธานี ขอเชิญรับชมคลิป บันทึกองค์ความรู้ดีเด่น “เรื่องเล่า เร้าพลัง”
นายธนกร ตราครบุรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

เรื่อง การสร้างศรัทธาที่เดินได้ ด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ของพัฒนากร

>>> รับชมคลิป

(Visited 1 times, 1 visits today)