ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และระบบสาธารณูปโภคสำหรับอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง จำนวน 1 หลัง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 มิถุนายน 2564 /

15:02 น. /

ดาวน์โหลด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง จำนวน 1 หลัง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 มิถุนายน 2564 /

14:58 น. /

ดาวน์โหลด