ศพช.อุดรธานี คว้ารางวัลชนะเลิศ (ของรางวัลชมเชย) การประกวดแข่งขัน Mind Mapping Contest ในกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ “ชุมชนนักปฏิบัติ ขจัดความยากจน”

ศพช.อุดรธานี คว้ารางวัลชนะเลิศ (ของรางวัลชมเชย) การประกวดแข่งขัน Mind Mapping Contest ในกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ “ชุมชนนักปฏิบัติ ขจัดความยากจน”
ในงาน วันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11 CD DAY 2022 (60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ)
(Visited 1 times, 1 visits today)