รางวัลข้าราชการดีเด่น ประเภทผู้อำนวยการกลุ่มงาน (ส่วนกลาง) ประจำปี 2565

ศพช.อุดรธานี

ขอแสดงความยินดี

กับ

นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
รางวัลข้าราชการดีเด่น ประเภทผู้อำนวยการกลุ่มงาน (ส่วนกลาง) ประจำปี 2565
(Visited 1 times, 1 visits today)