ศพช.อุดรธานี ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565” Thailand Research Expo 2022 ครั้งที่ 17

ศพช.อุดรธานี ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565” Thailand Research Expo 2022 ครั้งที่ 17
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 – 10.00 น. นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี นำทีมงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการฯ และเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565” Thailand Research Expo 2022 ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565
การนี้ สถาบันการพัฒนาชุมชน ได้คัดเลือกผลงานวิจัยของ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี เมื่อปี 2564 หัวข้องานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนกสิกรรมธรรมชาติมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทยคริสตจักรนาเรียง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี มาร่วมจัดนิทรรศการร่วมกับสถาบันการพัฒนาชุมชน โดย ผอ.ศพช.อุดรธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวชไมพร อ่อนสะอาด นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และ นางสาวปัฐมาภรณ์ ฆังคะโร นักทรัพยากรบุคคล เป็นเจ้าหน้าที่ประจำบูธนิทรรศการ ดูแลให้ข้อมูลทางวิชาการแก่ผู้มาเยี่ยมชมงานฯ ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
(Visited 1 times, 1 visits today)