หลกกล้า…เตรียมดำนา..เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

217641841_2316619225135824_486705253375263887_n.jpg
หลกกล้า…เตรียมดำนา..เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศพช.อุดรธานี : วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี มอบหมายให้ทีมงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรม หลกกล้า (ถอนกล้า) เตรียมดำนา ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
… หลกกล้า เป็นกิจกรรมถอนต้นกล้าข้าว ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ เพื่อนำไปดำ(ปลูก) ในแปลงนาที่เตรียมไว้
โดย ศพช.อุดรธานี จะจัดกิจกรรมดำนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 23 กรกฎาคม นี้
ณ พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา ศพช.อุดรธานี
214331856_2316620691802344_2667575838451192715_n-300x200.jpg
214978421_2316620578469022_3654446994114679482_n-300x200.jpg
215595918_2316620951802318_3804959859497950320_n-300x200.jpg
215804228_2316620745135672_7045977801486270804_n-300x200.jpg
216607958_2316619705135776_2758986860446019107_n-300x200.jpg
217083828_2316620558469024_463304754017574852_n-300x200.jpg
217099687_2316619795135767_431551890522026097_n-300x200.jpg
217568768_2316620735135673_3602530834821351217_n-300x200.jpg
217595325_2316619638469116_9191206049319879611_n-300x200.jpg
217629079_2316620791802334_6506724346620402586_n-300x200.jpg
217641841_2316619225135824_486705253375263887_n-300x200.jpg
217910804_2316619495135797_6121265534902867890_n-300x200.jpg
217945256_2316621001802313_8524730816642305908_n-300x200.jpg
217951997_2316620885135658_10634729834183822_n-300x200.jpg
218082912_2316620598469020_306663054764123946_n-300x200.jpg
218088431_2316620855135661_7195366025663469160_n-300x200.jpg
218133894_2316621048468975_6845546284752270502_n-300x200.jpg
218199128_2316620985135648_8549817458177980229_n-300x200.jpg
218814927_2316620671802346_8716140483151654745_n-300x200.jpg
(Visited 1 times, 1 visits today)