หลกกล้า…เตรียมดำนา..เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

หลกกล้า…เตรียมดำนา..เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศพช.อุดรธานี : วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี มอบหมายให้ทีมงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรม หลกกล้า (ถอนกล้า) เตรียมดำนา ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
… หลกกล้า เป็นกิจกรรมถอนต้นกล้าข้าว ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ เพื่อนำไปดำ(ปลูก) ในแปลงนาที่เตรียมไว้
โดย ศพช.อุดรธานี จะจัดกิจกรรมดำนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 23 กรกฎาคม นี้
ณ พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา ศพช.อุดรธานี
(Visited 1 times, 1 visits today)