ศพช.อุดรธานี รวมแรงร่วมใจ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ฝ่าวิกฤต COVID-19

208751323_2302800189851061_5492538026780640996_n.jpg
ศพช.อุดรธานี รวมแรงร่วมใจ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ฝ่าวิกฤต COVID-19
ศพช.อุดรธานี : เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี มอบหมายให้ทีมงานศูนย์ฯ ร่วมกันเพาะปลูกขยายเมล็ดพันธุ์พืชและผัก ที่ได้รับการแบ่งปัน เตรียมไว้ที่เรือนเพาะชำ สำหรับนำไปปลูกในพื้นที่ศูนย์ฯ ต่อไป
208751323_2302800189851061_5492538026780640996_n-225x300.jpg
209462854_2302800933184320_704178270473241692_n-300x200.jpg
209474917_2302801233184290_622660870035911281_n-300x200.jpg
209655730_2302800833184330_8967348840478004606_n-300x200.jpg
210180984_2302800093184404_3658167184037216194_n-225x300.jpg
208956116_2302800603184353_5385308887987955544_n-300x200.jpg
209035900_2302800816517665_1658131164124990136_n-300x200.jpg
(Visited 1 times, 1 visits today)