ศพช.อุดรธานี รวมแรงร่วมใจ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ฝ่าวิกฤต COVID-19

ศพช.อุดรธานี รวมแรงร่วมใจ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ฝ่าวิกฤต COVID-19
ศพช.อุดรธานี : เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี มอบหมายให้ทีมงานศูนย์ฯ ร่วมกันเพาะปลูกขยายเมล็ดพันธุ์พืชและผัก ที่ได้รับการแบ่งปัน เตรียมไว้ที่เรือนเพาะชำ สำหรับนำไปปลูกในพื้นที่ศูนย์ฯ ต่อไป
(Visited 1 times, 1 visits today)