ศพช.อุดรธานี : ศพช.อุดรธานี : วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี มอบหมายให้ทีมงานศูนย์ฯ ลงพื้นที่อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

ศพช.อุดรธานี : ศพช.อุดรธานี : วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี มอบหมายให้ทีมงานศูนย์ฯ ลงพื้นที่อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
… ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ (พัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่116)
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
(Visited 1 times, 1 visits today)