ศพช.อุดรธานี : ศพช.อุดรธานี : วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี มอบหมายให้ทีมงานศูนย์ฯ ลงพื้นที่อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

186551810_2264713023659778_1601657035997495683_n.jpg
ศพช.อุดรธานี : ศพช.อุดรธานี : วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี มอบหมายให้ทีมงานศูนย์ฯ ลงพื้นที่อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
… ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ (พัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่116)
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
186537400_2264712950326452_405273063353403287_n-300x139.jpg
186551726_2264712963659784_242797893649857607_n-300x225.jpg
186551810_2264713023659778_1601657035997495683_n-300x139.jpg
186556698_2264712940326453_4418870946688810627_n-300x139.jpg
187447298_2264712953659785_4468818329072918021_n-225x300.jpg
(Visited 1 times, 1 visits today)