“หิ้วตะกร้า ถือถุงผ้า ถือจอบเสียมร่วมขุดคลองฮองเหมียง”

“หิ้วตะกร้า ถือถุงผ้า ถือจอบเสียมร่วมขุดคลองฮองเหมียง”
.
.
วันที่ 11 มีนาคม นี้…. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญชวน เอามื้อโคกหนองนา

ณ แปลงนายอภิชาติ เพ็งวิชา บ้านเลขที่ 41 หมู่ 9 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น โทร.083-7451848
.

.
.
ทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ก็จะไปพบกันที่นั่น แล้วพบกันเด้ออออออ

(Visited 1 times, 1 visits today)