นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับพัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยคณะวิทยากร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ศพช.อุดรธานี : วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09 00น. นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับพัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยคณะวิทยากร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
.
.
.
…. ในโครงการฝึกอบรมเสริมสมรรถนะพัฒนาการอําเภอ หลักสูตร OTOP กับธุรกิจในยุคดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
.
.
.
ณ หอประชุมกัลปพฤกษ์
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)