ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

716799-e1642407752364-198x198.jpg

นางกนกกร สุทธิอาจ

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

กรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ฝึกอบรมประชาชนที่ได้มาตรฐาน และก้าวสู่องค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาชุมชนของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

285291810_362384269320848_2243873840972534791_n-400x300.jpg

ศพช.อุดรธานี ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย

02 มิถุนายน 2565 /

19:52 น.

คลังสื่อ

หนังสือสั่งการ

ประกาศสอบราคาจ้าง