ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นางกนกกร สุทธิอาจ

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

กรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ฝึกอบรมประชาชนที่ได้มาตรฐาน และก้าวสู่องค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาชุมชนของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ศพช.อุดรธานี : ศพช.อุดรธานี : วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี มอบหมายให้ทีมงานศูนย์ฯ ลงพื้นที่อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

24 พฤษภาคม 2564 /

09:22 น.

คลังสื่อ

หนังสือสั่งการ

ประกาศสอบราคาจ้าง