ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นางกนกกร สุทธิอาจ

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

กรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ฝึกอบรมประชาชนที่ได้มาตรฐาน และก้าวสู่องค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาชุมชนของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ศพช.อุดรธานี ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย

02 มิถุนายน 2565 /

19:52 น.

คลังสื่อ

ประกาศสอบราคาจ้าง

หนังสือสั่งการ