การประชุมประจำเดือนตุลาคม วาระการประชุมที่ 11/2562

ศพช.อุดรธานี : วันที่ 18 พ.ย.62 เวลา 09.00น. นางปาริฉัตร ตันติปาลี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมการประชุมประจำเดือนตุลาคม วาระการประชุมที่ 11/2562 และเตรียมความพร้อมการดำเนิน โครงการฝึกอบรมเสริมสมรรถนะพัฒนาการอําเภอ หลักสูตร OTOP กับธุรกิจในยุคดิจิตอล และ โครงการฝึกอบรมเสริมสมรรถนะพัฒนาการอําเภอ หลักสูตร การเงิน การคลัง

….โดยมีวาระที่สำคัญดังนี้
– เตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการฯ
…จัดสรรตารางฝึกอบรม และปรับปรุงรายวิชาให้เหมาะสมกับการเรียนรู้
– กำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานในแต่ละส่วน

ณ ห้องประชุมเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี


________________________________

[ ภาพ/ข่าว : แอดมินผักหนอก ]

…ติดตามความเคลื่อนไหว ให้กำลังใจทีมงาน แนะนำติชม เพิ่มเติมได้ที่ ช่องทาง..
เว็บไซต์ : http://training-udon.cdd.go.th/
เฟสบุ๊คแฟนเพจ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ยูทูป : พิมพ์ที่ช่องค้นหา “ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี”

(Visited 1 times, 1 visits today)