นางภัทราวดี หมั่นเรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพัฒนาชุมชน พร้อมทีมงาน ในการตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและประชุมแนะนำแนวทางในการดำเนินภารกิจจากผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน

04 พฤศจิกายน 2562 /

14:32 น.